En beslutning om at sælge sin virksomhed, kræver ofte at man kender de økonomiske konsekvenser, herunder speciel værdien på virksomheden.

Der findes mange modeller for en værdisætning af en virksomhed, vigtigt er det dog at sælger og køber finder den rette værdi.

Hvilke faktorer gør sig så gældende for den rette værdi, der er bl.a.

  • En god strategi, og dokumentation for at den følges.
  • Budget med opfølgning.
  • God spredning på kunder.
  • Er til stede på flere markeder.
  • Stærk organisation, hvor ejer leder ikke fylder for meget.
  • Den samlede balance

Og mange andre faktorer alt afhængig af hvilke virksomhed der er på tale.

En vigtig faktor er tilbage betalings horisonten.

En værdisætning / gennemgang kan også tjene til ejers plan for klargøring til salg, hvad skal jeg gøre de næste 2 – 5 år for at få den optimale pris.

Husk på at det er en fornøjelse at aflever noget der er i god gænge

I forbindelse med et ejerskifte til nært forbundne relationer (familie / medarbejder / eller man selv har fundet køber) kan det være relevant og befordrende med en uvildig værdisætning, en opgave vi gerne påtager os, og som vi har stor erfaring i.

Qua vores arbejde med formidling af virksomheder over de seneste + 20 år har vi opbygget en stor erfaring i netop at bidrage med input til at din virksomhed står stærkt rustet til at møde fremtiden.
Har du et ønske om en dialog, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, enten det drejer sig om salg, køb eller udvikling, er du velkommen til at kontakte os for et u forpligtende møde