Helt efter strategien, ekspander Rådgiverbørsen, nu med Bjørn Norem der er tiltrådt som franchise tager i Østjylland og med kontor i Århus, nærmere betegnet Storetorv 9 Århus.

Bjørn Norem er Rådgiverbørsen / aktiv virksomhedsformidling s kontakt når det gælder virksomheds formidling i Østjylland. Bjørn Norem har mere end 25 års erfaring inden for M&A / virksomhedsformidling området, herunder også revision og generel virksomhedsrådgivning.

I tilknytning til Bjørn´s aktiviteter i DK har han et godt kendskab til de norske marked, idet han gennem sine mere end 25 år som aktiv rådgiver og mægler også har betjent det norske marked, og derfor opbygget et godt netværk både i DK og N. Bjørn kan tage hånd om din virksomhed med høj kompetence og integritet gennem hele processen.

Vi er således nu etableret dels alle distrikter på Sjælland af Niels-Bo Nielsen med kontor i Sorø, og i det østjyske af Bjørn Norem, og i det sydjyske af Ole Pedersen, alle med stor og lang erfaring inden for virksomhedsformidling og udvikling. Der er dog enkelt ledige områder om det har din interesse  at indtræde i et aktivt og kompetent netværk, disse områder vil indtil de bliver besat blive betjent af Ole Pedersen.

Interesseret, da kontakt Ole Pedersen 2060 7373  eller mail op@raadgiverborsen.com