Rådgiverbørsen – Aktiv virksomhedsformidling har været rådgiver for køber Maskinfabrik

Rådgiverbørsen – Aktiv virksomhedsformidling har været rådgiver for køber: Jes Vendelbo Gravesen Holding ApS, som også ejer Engskov Maskinfabrik A/S, i forbindelse med købet af aktiverne i Ødum Smed & Maskinfabrik. 
Det har de senere år været et strategisk ønske for Jes Gravesen at få en gren mere på sin virksomhed, Engskov Maskinfabrik A/S, i det man primært til dato har koncentrere sig om spåntagende bearbejdning, samt virksomheden JJ Steel Sp.Zo.o Polen
Jes Gravesen udtaler: Vort datterselskab i Olsztyn, der har ca. 20 certificerede svejsere og smede, som udfører certifikatsvejsning i højkvalitet  – virksomheden er certificeret iht. EN 1090. Vi vil med tilkøbet af Ødum Smede & Maskinfabrik kunne udnytte vores virksomhed endnu bedre i Polen med fremstilling af bygnings stål og altaner til det danske marked.  
 
Jes Gravesen fortsætter: I forbindelsen med købet, har det været en stor hjælp med en professionel virksomhedsmægler som kender processen med køb & salg, og specielt i relation til due diligence processen.    
Ødum Smede & Maskinfabrik A/S, som bliver søsterselskab til Engskov Maskinfabrik A/S, fortsætter som selvstændig virksomhed med fokus på montage af bygnings stål og altaner.