Oplysning om vores behandling af persondatapolitik og Cookies

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail adresse, samt CV.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. alm brev, pr. mail, telefon eller SMS med informationer der efter vores opfattelse er relevant.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos RådgiverBørsen og opbevares sikkert uden at uvedkommende har adgang hertil.

Oplysningerne gemmes i relation til det behov vi har for at kunne dokumenter din interesse i konkrete emner.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter.

Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.

Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang.

Bestyrelsen, direktionen og betroet personale hos RådgiverBørsen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.raadgiverborsen.com er den til enhver tid adm. Direktør / formand for bestyrelsen.

Tredjemand

Oplysninger afgivet til www.raadgiverborsen.com videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden.

Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt

Som registreret hos RådgiverBørsen har du altid ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til www.raadgiverborsen.com via e-mail op@raadgiverborsen.com

Klage

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til op@raadgiverborsen.com.

Tvist

Enhver tvist mellem Rådgiverbørsen og kunden afgøres under dansk lovgivning

ODR

Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).
For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til feks.en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

Cookies

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På www.astrofoil-webshop.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering