Personerne bag RådgiverBørsen besidder en bred erfaring og kompetencer inden for virksomhedsdrift som er opbygget gennem mange års virke i erhvervslivet, dels som ansat og dels som ejer af egen virksomhede.

Netop ejerskab af egen virksomhede har været en styrke for at kunne tage ansvar for vækst og drift af en virksomhed.

Erfaringerne og kompetencerne har vi fra vores praktiske arbejde med hand`s on på opgaven, og over i de mere ledelses rettede opgaver, hvor vi undervejs er blevet krydret med videregående uddannelser

Således har personerne haft job / ansvar inden for: produktionsledelse, Adm. Dir., finansverden, salg / afsætning, bestyrelses arbejde, personale ledelse, og ikke at forglemme, økonomi.

Vi er således rustet til at kunne matche enhver opgave som vi måtte blive udfordret på, ingen opgaver er for små, er der behov for flere kræfter end vores egne, finder vi blandt vores samarbejdspartner kompetente relationer der matcher kravene.

Blev du inspireret til at høre mere om os, se underpunkter.