Vi har taget temperaturen på både investeringslysten og exit strategien, begge parter, både køber og sælger er meget opmærksom på at markedet for salg & køb af virksomhed er i vækst.

Købernes kapital beredskab er i top, sælgerne er klar på en exit plan, nogle for at prøve noget andet, andre for at slutte en aktiv erhvervskarriere.

Branchemæssigt er vi både i den traditionelle industri (metal & plast) eller over i de lidt mere bløde områder så som service, HR, eller handel en gros. Bl.a. er der i visse områder mangel på arbejdskraft, hvilket i nogen udstrækning klares ved tilkøb af virksomhed.

Via vores executive produkt har du mulighed for at komme i en tæt dialog med en potentiel sælger eller køber af en virksomhed, uden at den bliver udbudt til større skarre af køber eller sælger, idet der som udgangspunk indledes drøftelse med en mindre gruppe af interesserede.

Virksomhedsoverdragelser er som udgangspunkt et følsomt emne som bliver behandlet med yderst diskretion og fortrolighed, derfor vores executive produkt.

Der er pt en del sælger og køber på banen som af hensyn til netop at, ”det skulle sive” i markedet, at man overvejer et salg, derfor har man valgt en strategi, gående på en mere diskret dialog, kan man finde hinanden i et godt match, ved en god dialog er dette at fortrække.

På købersiden har vi konkret henvendelse fra en medicovirksomhed, gerne med en omsætning + kr. 100 mio., en HR virksomhed, samt plastvirksomhed, med omsætning + kr. 50 mio.

Er der interesse for en fortrolig drøftelse, om det rette match, da kontakt

Ole Pedersen i fortrolighed

+45 20 60 73 73

op@raadgiverborsen.com

Qua vores arbejde med formidling af virksomheder over de seneste + 20 år har vi opbygget en stor erfaring i netop at bidrage med input til at din virksomhed står stærkt rustet til at møde fremtiden.
Har du et ønske om en dialog, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, enten det drejer sig om salg, køb eller udvikling, er du velkommen til at kontakte os for et u forpligtende møde