Vores database indeholder både sælger og køber.

På salgs emner som er udbud til salg er der udarbejdet et prospekt ud fra de oplysninger en sælger har givet os adgang til. I forbindelse med indgåelse af den endelige overdragelses aftale anbefaler vi, at køber gennemgår virksomhedens forhold (due diligence) med egne rådgiver.

En forudsætning er sælger indgår en mandataftale, hvor RB påtager sig at være den aktive formidler og forhandler på sælgers vegne.

Køber emner er primært virksomheder (strategisk opkøb) og personer der har et ønske om at købe en virksomhed, enten som et tilkøb til egen virksomhed (strategisk opkøb) eller personer der har et ønske om at få foden under eget bord.

En forudsætning for at blive optaget i RB s køberkartotek er at man har tiltrådt en hemmeligholdelses aftale (NDA) og at vi hos RB er bekendt med profilen på opkøb. Det er gratis at blive optaget i RB database som køber, den service vi tilbyder er at sende info / tage kontakt når vi vurderer at der er et potentiale blandt vores sælger.

Qua vores arbejde med formidling af virksomheder over de seneste + 20 år har vi opbygget en stor erfaring i netop at bidrage med input til at din virksomhed står stærkt rustet til at møde fremtiden.
Har du et ønske om en dialog, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, enten det drejer sig om salg, køb eller udvikling, er du velkommen til at kontakte os for et u forpligtende møde