Der er og bliver sagt meget om værdien af en bestyrelse. Vigtigt for ejer er, at der udpeges det rette personer med de rette kompetencer set i lyst at behovet i virksomheden.

Når dette så er sagt, er det sikker og vist at den rette bestyrelse kan bidrage med mange guldkorn i relation til at fremtidssikre virksomheden, herunder at gøre den salgs klar, en proces der ikke sker hen over natten.

Nogle af de opgaver en bestyrelsen skal varetage er bl.a.

  • Værdiskabelse for ejer / aktionær.
  • At der de rette kompetencer til rådighed blandt personalet.
  • At kapitalstrukturen er optimal, og at man kan møde morgendagens udfordringer.

Bestyrelsesarbejdet foregår normalt ved 6 – 8 møder årligt, herunder en strategidag.

Ved aktiv bestyrelses arbejde vil der typisk være uddelegeret opgave som bestyrelsesmedlemmer arbejder med mellem møderne, ligesom der typisk også vil være møder mellem ledelsen og formanden mellem møderne.

Vi stiller os gerne til rådighed med vores erfaring og vores kontakter.

Ole Pedersen har erhvervet godkendt bestyrelseslicens som formand.

Qua vores arbejde med formidling af virksomheder over de seneste + 20 år har vi opbygget en stor erfaring i netop at bidrage med input til at din virksomhed står stærkt rustet til at møde fremtiden.
Har du et ønske om en dialog, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, enten det drejer sig om salg, køb eller udvikling, er du velkommen til at kontakte os for et u forpligtende møde