Det bedste udgangspunkt for et godt forløb af en salgsproces, ja i det hele taget et godt samarbejde, er at man mødes og ser hinanden an, er der god kemi?

Vi tilbyder i den forbindelse at tage det vi kalder et 1. møde, et møde hvor vi mødes og får en drøftelse og en kort gennemgang om og af virksomheden, for derved at danne os et billede af hvilke vej vi kan anbefale.

På basis af dette møde vil vi som udgangspunkt, dog under forudsætning af at vi får adgang til relevante oplysninger, kunne fremkomme med en forventning til en værdi på virksomheden inden for et vist interval.

Dette 1. møde er såfremt andet ikke er aftalt u/b.

En mere dybdegående analyse kræver mere tid, hvilket vi gerne bruger, i så fald vil du som kunde få tilsendt en rapport med tilhørende forudsætninger, en sådan rapport aftales der særskilt honorar for.

Qua vores arbejde med formidling af virksomheder over de seneste + 20 år har vi opbygget en stor erfaring i netop at bidrage med input til at din virksomhed står stærkt rustet til at møde fremtiden.
Har du et ønske om en dialog, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, enten det drejer sig om salg, køb eller udvikling, er du velkommen til at kontakte os for et u forpligtende møde